HEBI VITAL, s.r.o.

Archív -marec 2018

Údržba exteriérových fitness zariadení

IMG_20170511_105013

Informácie vychádzajú z nasledujúcich noriem: STN EN 1176-1 “Zariadenie a povrch detských ihrísk”. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. STN EN 1176-7 “Zariadenie a povrch detských ihrísk”. Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku. STN EN 16630 “Trvalo zabudované vonkajšie fitness...

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia   349 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. augusta...