HEBI VITAL, s.r.o.

Návod na pokládku gumovej dlažby

sbr_cerveny

Všeobecné podmienky pri pokladaní gumovej dlažby
· Podklad ako aj gumová dlažba pred inštaláciou musí byť zbavený nečistôt a suchý.
· Pred začiatkom inštalácie odporúčame rozložiť dlažbu min. na 8 hodín pred pokládkou k miestu inštalácie, aby došlo k teplotnému (teda aj rozmerovému) prispôsobeniu dlažby.
· Inštalovať gumovú dlažbu je potrebné pri teplote od 10°C do 25°C za suchého počasia.
· Gumovú dlažbu možno aplikovať na betónový, asfaltový, prípadne pieskový podklad.
· Z hľadiska celistvosti povrchu a k zabráneniu drvenia nábežných hrán je potrebné olemovať povrch z gumovej dlažby obrubníkmi alebo drevenými hranolmi, prípadne lištami. Pre bezbariérový vstup je možné použiť nábehové hrany a rohy.
· Dlažbu je možné rozmerovo meniť (rezať) priamočiarou pílou, prípadne planžetovým nožom.

02

 

 

 

1. Pokladanie gumovej dlažby bez lepenia do štrkového lôžka

· Podkladovú vrstvu spravidla tvorí 15 - 20 cm vrstva štrkodrte 0-32 mm zhutnená (zvibrovaná) na 35-40 MPa, so zabezpečením odvodu dažďovej vody. Na túto vrstvu sa rozloží 3 - 5 cm vyrovnávacia vrstva piesku frakcie 1-8 mm o cca 1 až 2 cm vyššie (pri profilovanej gumovej dlažbe) ako je plánovaná výška. Po zarovnaní latou bez utláčania sa ukladajú jednotlivé časti gumovej dlažby, ktoré sa následne zvibrujú vibračnou platňou.
· Pri inštalácií do pieskových a podobných podloží je potrebné použiť gumové výrobky s hrúbkou min 40 mm s profilom, aby nedochádzalo k deformácii a posúvaniu povrchu.
· Pre zvýšenie kvality gumového povrchu odporúčame spájať medzi sebou dlažbu kolíkmi odporúčanej 80 mm dĺžky z tvrdého čierneho plastu.

01

 

 

2. Pokladanie gumovej dlažby na betónové podkladové vrstvy

· Betónové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby riadne vyzreté (45 až 60 dní), rovné, očistené od nečistôt, prachu, vody a pod.
· Betónové podklady by nemali mať žiadne výrazné trhliny alebo medzery.
· Gumová dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
· Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená polyuretánovými lepidlami o betón. Odporúča sa aj penetračný náter. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10°C za suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.

 

3. Pokladanie gumovej dlažby na asfaltové podkladové vrstvy

· Asfaltové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby dostatočne tvrdé, rovné, očistené od nečistôt, prachu, mastnoty, oleja, vody a pod. Pri nových asfaltových plochách je potrebné vyčkať cca 30 dní, pokiaľ povrchová vrstva asfaltu riadne nevyschne.
· Gumová dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
· Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená polyuretánovými lepidlami. Odporúča sa aj penetračný náter. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10°C za suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.

Návod na údržbu
· Čistenie: Povrch sa čistí čistou vodou, prípadne vodou s prídavkom detergentu. Kvôli zvýšeniu životnosti povrchu je nutné dbať o to, aby bol povrch čistý a zbavovaný pevných nečistôt (napr. kamienkov a podobne). Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, riedidlá a iné chemické látky.
· Obuv: Je nutné použiť vhodnú obuv. Zakázané je používať tretry a podobnú obuv, ktorá by mohla poškodiť povrch ihriska.
· Zaťaženie: Neodporúča sa zaťažovať gumovú dlažbu motorovými vozidlami. Pri nadmernom zaťažení povrchu môže dôjsť k zníženiu životnosti gumovej dlažby.

O autorovi Zobraziť všetko

admin

2 komentárovNapísať komentár

  • Dobrý deň. Chcem sa informovať či gumovú dlažbu môžem nalepiť na betón pred GARÁŽ cca 30 m2. Pokiaľ áno aké lepidlo mam použiť a či mi môžete poskytnúť aj video pri ukladaní dlažby. Ďakujem. 0907039350

    • Dobrý deň, pred garáž by sme doporučovali gumovú podlahu (určenú pre kone, ktorá má vyššiu hustotu) min. hrúbky 4 cm. Je možné nalepiť ju polyuretánovým lepidlom, ktoré v prípade požiadavky dodávame s dlažbou.
      (Inštruktážne video – viď vyššie)
      hebivital@hebivital.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *