HEBI VITAL, s.r.o.

Ponuka služby Vykonanie Hlavnej ročnej kontroly na zariadeniach detských ihrísk

Spomínanú kontrolu je nutné vykonávať na základe zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z.z. týkajúcich sa technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení pre zaistenie bezpečného používania zariadení a predchádzaniu úrazom.

Každý majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadení detského ihriska je podľa normy STN EN 1176-7 povinný vykonávať údržbu a kontrolu zariadení, viesť kontrolnú a servisnú dokumentáciu. Bežné a prevádzkové kontroly vykonávajú osoby určené prevádzkovateľom alebo majiteľom zariadenia. Hlavnú ročnú kontrolu podľa normy vykonávajú na to oprávnené osoby.

Na základe medializácie problému s vykonávaním Hlavnej ročnej kontroly zariadení a povrchov detských ihrísk a na podnet vyššieho kontrolného úradu (SOI) preto akreditovaná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vyškoľuje “Oprávnené osoby podľa STN EN 1176-7 na Hlavné ročné kontroly zariadenia detských ihrísk”. Všetky osoby budú postupne zverejnené na stránke spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Cieľom Hlavnej ročnej kontroly je zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonávaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí. Po kontrole musí byť majiteľovi, prevádzkovateľovi odovzdaná Správa z Hlavnej ročnej kontroly o aktuálnom stave zariadení s návrhom prípadných opatrení. Táto služba je spoplatnená cenníkom podľa počtu elementov a zložitosti v zostave alebo samostatne stojacich prvkov. Cenovú kalkuláciu je možné ľahko urobiť na základe fotodokumntácie prostredníctvom mailovej komunikácie. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č. 0948 185 340 alebo mailovou komunikáciou na adrese: hebivital@hebivital.sk

Ing. Henrieta Andrášiová
konateľ spoločnosti

Oprávnenie evidenčné číslo: 0001/30/17/PLZ/OPR

O autorovi Zobraziť všetko

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *